Belediyelerin İmar Kanunu Yetkisine Yeni Düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni hazırlanacak olan plan, her kentin imar anayasası niteliğinde olacak. Bakanlık eliyle hazırlanacak Çevre Düzeni Planı hükümleri ile birlikte belediyeler yalnızca uygulayıcı ve denetleyici bir role sahip olabilecek.

Resmi Gazete’de 10 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan torba yasada, İmar Kanunu ile ilgili olarak birtakım değişiklikler yapıldı. Getirilen yeni düzenlemeler ile birlikte belediyelerin imar yetkileri kısıtlanacak ve yetkilerin bütünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplanacak. Bu planlara göre her belediye, bakanlık tarafından hazırlanan Çevre Düzeni Planı‘na uygun olarak hareket etmek zorunda olacak

İmar Tanımlamaları Değişti

Yeni getirilen torba yasada, İmar Kanunu’nun 5.maddesinde yer alan Çevre Düzeni Planı tanımında bazı değişiklikler meydana geldi. Yeni tanımlamada özellikle; yeni hazırlanan planların, mekansal strateji planlarının hedeflerine uygun olmasından bahsediliyor. Ayrıca yeni tanımlamada her şehir için kendi özelinde bir imar anayasası oluşturulacağı noktasına da değiniliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlemesi yapılacak olan Çevre Düzeni Planları, her şehir için ayrı bir imar anayasası niteliği taşıyor. Bu kapsamda belediyelerin rolü ise daha da azalmış oluyor.

 Rant Vergisi Geri Gelebilir

Ak Parti iktidarı tarafından getirilen rant vergisi düzenlemesi, İmar Kanunu içerisinde yer almış ancak torba yasaya eklenmemişti. Söz konusu uygulama, daha yüksek bina ve daha fazla bina yaparak rant elde edenlerden değer artış payı alınmasını öngörüyordu. 31 Mart 2019 seçimlerinde sonucunda uygulamanın TBMM gündemine yeniden getirilebileceği tahmin ediliyor. Emlak Kulisi’ nde verilen haberine göre rant vergisi ile ilgili olarak yakın zamanda yeni bir gelişme olması bekleniyor.

Planlama Kademelerinde Yeni Değişiklik

Geçtiğimiz senenin sonunda yapılan düzenleme ile birlikte İmar Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan planlama kademelerinde de belirli değişiklikler oldu. Söz konusu değişikliğe göre; yapılan mekansal planlar, kapsadıkları toplam alan ve amaçları bakımından Mekansal Strateji Planları’na uygun bir şekilde İmar Planları ve Çevre Düzeni Planları kademelerinden oluşacak. İmar planlarının ise uygulama imar planı ve nazım imar planı olmak üzere iki şekilde hazırlanabileceği belirtiliyor. Hazırlanan her bir plan, bir üst kademesinde yer alan plana uygun bir şekilde hazırlanacak.

0 Paylaşımlar

Bunları da sevebilirsiniz