İlave istihdama 100 bin TL kredi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan reform programında çalışma hayatına ilişkin de önemli düzenlemeler yer aldı. Bu düzenlemeler arasında, mikro ve küçük ölçekli firmalara, her ilave istihdam için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanması bulunuyor. Kredinin maksimum limiti de 500 bin lira olacak.

Ücretsiz izin sonrası çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Kullandırılacak kredinin ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak ve 2 yıl vadeli olacak. Programda yer alan bir diğer düzenleme ise, kısmi çalışmaya ilişkin. İş mevzuatına da giren kısmi çalışma, halk arasında part-time çalışma olarak biliniyor. Programa göre ise, kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Böylece kısmi çalışmayla ilgili olarak mevzuatta da bir netlik oluşturulması ve uygulamada zaman zaman çıkan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

SANAYİ 4.0 İÇİN GEÇİŞ DESTEKLERİ

istihdam teşviklerinde sadeleşmeye gidilecek.

Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecek.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak.

İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak ,sektörel işgücü planlaması yapılacak.

Kaynak : www.hurriyet.com.tr

0 Paylaşımlar

Bunları da sevebilirsiniz